پایان نامه بایگانی – فراتحلیل نیوز
سهم «دفاع مقدس» در پایان نامه ها/ رشد صعودی پژوهش در جنگ تحمیلی 04 مهر 1397

سهم «دفاع مقدس» در پایان نامه ها/ رشد صعودی پژوهش در جنگ تحمیلی

بررسی وضعیت ثبت پایان‌نامه‌هایی با موضوع «دفاع مقدس» از روند روبه‌رشد پژوهش در این زمینه حکایت دارد و در سالهای اخیر پایان‌نامه‌های بسیاری به این موضوع اختصاص یافته اند.