پایگاه تحلیلی خبری اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
نجابت و حیا در شرق ، بی تدبیری در مرکز ؟! 12 آبان 1395
حکایت پر درد برجام های زاینده رود به روایت آمار!

نجابت و حیا در شرق ، بی تدبیری در مرکز ؟!

کشاورزان نجیب شرق اصفهان، با لبهایی خشک، آرام و بی صدا، تراکتور های خود را در کناری بیابانی که سابقا رودی در ان روان بود به نشانه اعتراض پارک کرده اند تا شاید بتوانند حقابه که در بی تدبیری غصب شد را از دولت و بالادست پس بگیرند.