پایگاه خبری فرا تحلیبل بایگانی – فراتحلیل نیوز
عضو سابق دایره ضدجاسوسی نیروی ارتش آمریکا چگونه جذب ایران شد 01 اسفند 1397
ارزیابی ویژه//

عضو سابق دایره ضدجاسوسی نیروی ارتش آمریکا چگونه جذب ایران شد

از سال ۲۰۱۲ تا سال ۲۰۱۳ خانم «ویت» در بازگشت به آمریکا در اختیار سرویس اطلاعاتی ایران بوده و عملا با ماموریت تعریف شده سرویس اطلاعاتی ایران به آمریکا بازگشته است. او یکسال کامل اقدامات درخواستی ایران در آمریکا را انجام داده و طبیعی است که پس از یکسال بادست پر به ایران بازگشته است.