پرستار بایگانی – فراتحلیل نیوز
حال ناخوش«پرستاری»در ایران/ پرستاران به مهاجرت فکر می کنند 15 مهر 1397

حال ناخوش«پرستاری»در ایران/ پرستاران به مهاجرت فکر می کنند

پرستاری در مراکز درمانی کشور در شرایط بحرانی قرار دارد و همین مسئله سبب شده تا پرستاران مجرب، انگیزه بیشتری برای کار کردن در آن سوی مرزها داشته باشند.