پرواز بایگانی – فراتحلیل نیوز
دلیل عدم برخورد پرندگان با یکدیگر هنگام پرواز 12 مهر 1395

دلیل عدم برخورد پرندگان با یکدیگر هنگام پرواز

محققان دلیل اینکه پرندگان هنگام پرواز با یکدیگر برخورد نمی‌کنند را توضیح دادند.