پرونده حقوقهای نجومی بایگانی – فراتحلیل نیوز
برخی مسئولان دولتی به دنبال فراموشی فیشهای نجومی هستند 26 شهریور 1395
حاجی دلیگانی مطرح کرد:

برخی مسئولان دولتی به دنبال فراموشی فیشهای نجومی هستند

حاجی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برخی مسئولان دولتی که وظیفه رسیدگی به تخلفات مدیران نجومی‌بگیر را بر عهده دارند به دنبال این هستند که با گذر زمان این مسئله فراموش شود.