پرونده قراردادهای بانکی بایگانی – فراتحلیل نیوز
چرا توافق با FATF مشکل تحریم بانکی را حل نمی‌کند؟ 05 مهر 1395
دیپلمات ارشد سابق وزارت خارجه خبر داد

چرا توافق با FATF مشکل تحریم بانکی را حل نمی‌کند؟

ابوالفضل ظهره‌وند با اشاره به رویکرد مبهم دولت در داخل و شفاف آن در خارج گفت که توافق با FATF مشکل تحریمهای بانکی را حل نمی‌کند.