پروژه تحریف بایگانی – فراتحلیل نیوز
بزرگترین پروژه‌های فعلی جریان تحریف در داخل ایران چیست؟! 12 مرداد 1399
نگاهی کوتاه به جریان شناسی تحریف در داخل و خارج از ایران

بزرگترین پروژه‌های فعلی جریان تحریف در داخل ایران چیست؟!

جمله راهبردی رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «اگر جریان تحریف شکست بخورد، جریان تحریم نیز حتما شکست خواهد خورد» به دلایل متعددی تنها گزاره‌ای است که مسیر شکست دولت فعلی آمریکا از آن می‌گذرد.