پریشون سده بایگانی – فراتحلیل نیوز
صنعت سنگ در توقف و سرگشتگی/ ظرفیت عظیم ارزآوری رو به افول رفت 04 آبان 1397

صنعت سنگ در توقف و سرگشتگی/ ظرفیت عظیم ارزآوری رو به افول رفت

ظرفیت عظیم ارزآوری کشور در حوزه صنعت سنگ که می‌تواند سالانه هفت میلیارد دلار درآمد را به ایران سرازیر کند، این روزها در پس مشکلات اقتصادی و سایر موانع، رنگ‌باخته و رو به افول می‌رود.