پزشکان بایگانی – فراتحلیل نیوز
مالیات پزشکان آمریکایی سه برابر صادرات نفت ایران +نمودار 25 آذر 1398

مالیات پزشکان آمریکایی سه برابر صادرات نفت ایران +نمودار

آمارهای موجود نشان می‌دهد که میزان مالیات پرداخت شده از سوی پزشکان در آمریکا برای سال ۲۰۱۵ سه برابر میزانی است که ایران برای صادرات نفت خود در سال ۱۳۹۹ روی آن حساب کرده است.