پسر مدل بایگانی – فراتحلیل نیوز
مدلینگ؛ از آموزش در خارج تا اعتیاد به شیشه و کوکایین 10 شهریور 1395
مدلینگ یا فروش بدن؟

مدلینگ؛ از آموزش در خارج تا اعتیاد به شیشه و کوکایین

تعدادی از افراد به خارج از کشور می‌روند تا آموزش مدلینگ ببیند. پس از آن به کشور بازگشته و به صورت زیرزمینی این کار را انجام می‌دهند.