پول ملی بایگانی – فراتحلیل نیوز
حذف چهار صفر از پول ملی به کجا رسید؟ ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

حذف چهار صفر از پول ملی به کجا رسید؟

با پیشنهاد بانک مرکزی، طرح اصلاح نظام پولی کشور در قالب حذف چهار صفر از واحد پولی کنونی و تعریف واحد پولی جدید و بازنگری در اقطاع اسکناس و مسکوک در دستور کار دولت قرار گرفته است.

مخاطرات کاهش صفرهای پول ملی/آیامقدمات آغازاصلاحات پولی فراهم است؟ ۱۸ دی ۱۳۹۷

مخاطرات کاهش صفرهای پول ملی/آیامقدمات آغازاصلاحات پولی فراهم است؟

در شرایطی رئیس‌کل بانک مرکزی از ارسال لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی به دولت خبر می‌دهد که کارشناسان بانکی بر این باورند که عدم ثبات اقتصادی و تورم بالا، مانع از اجرای موفق این پروژه خواهد شد.