پپولیست بایگانی – فراتحلیل نیوز
پوپولیسم هنری، با پول حکومت علیه حاکمیت! +تصاویر 20 تیر 1398

پوپولیسم هنری، با پول حکومت علیه حاکمیت! +تصاویر

بازیگر در صحنه بانگ برمی‌آورد: “حتی شینزو آبه هم نتوانست جلوی جنگ را بگیرد” و حاضران در صحنه بشدت می‌خندند.