پژوهش حوزه بایگانی – فراتحلیل نیوز
خبر خوش پژوهشی به حوزویان / چگونگی ارائه خدمات صندوق حمایت از پژوهشگران حوزوی  19 دی 1397

خبر خوش پژوهشی به حوزویان / چگونگی ارائه خدمات صندوق حمایت از پژوهشگران حوزوی 

صندوق حمایت از پژوهشگران و واحدهای پژوهشی حوزه علمیه قم به منظور یاری رسانی به پژوهشگران در جهت تسهیل و رفع موانع پژوهش تاسیس شده است.