پژوهش بایگانی – فراتحلیل نیوز
فعالیت معاونت پژوهش حوزه های علمیه تشریح شد  26 مهر 1397
در هفتمین نشست مدیران میانی واحدهای ستادی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه: 

فعالیت معاونت پژوهش حوزه های علمیه تشریح شد 

هفتمین نشست مدیران میانی واحدهای ستادی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در سالن آیت‌الله حائری (ره) با ارائه گزارشی از معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه برگزار شد