پگاه آهنگرانی بایگانی – فراتحلیل نیوز
دقیقا از کجای جشنواره انصراف داده‌اید؟ 24 دی 1398
در حاشیه انصراف تعدادی از اهالی سینما برای حضور در جشنواره فیلم فجر؛

دقیقا از کجای جشنواره انصراف داده‌اید؟

در یکی دو روز اخیر تعدادی از اهالی سینما برای حضور در جشنواره فیلم فجر انصراف دادند. اما عمده آنها ارتباط خاصی با این دوره از جشنواره فیلم فجر نداشتند.