پیاده روی اربعین بایگانی – فراتحلیل نیوز
پیاده‌روی اربعین معادلات جبهه‌های نبرد را تغییر می‌دهد ۲۵ آبان ۱۳۹۵
کارشناس مذهبی:

پیاده‌روی اربعین معادلات جبهه‌های نبرد را تغییر می‌دهد

یک کارشناس مذهبی گفت: حرکت عظیم اربعین قطعا معادلات جبهه‌های نبرد را به ضرر گروه‌های تروریستی تغییر می‌دهد.