کابل بایگانی – فراتحلیل نیوز
 سخنان ظریف مداخله صریح در امور افغانستان است/ تهران هراس دارد آزادی‌های موجود در افغانستان به الگویی برای ایران بدل شود ۲۲ دی ۱۳۹۷
کابل:

 سخنان ظریف مداخله صریح در امور افغانستان است/ تهران هراس دارد آزادی‌های موجود در افغانستان به الگویی برای ایران بدل شود

معاون وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرد سخنان ظریف درباره طالبان مداخله صریح در امور کشور ماست.