کاح سفید بایگانی – فراتحلیل نیوز
ترامپ همسرش را دیپورت می‌کند! ۰۸ اسفند ۱۳۹۵

ترامپ همسرش را دیپورت می‌کند!

مدارکی بدست آمده است که همسر رئیس جمهور آمریکا که اصالتا اهل اسلونی است، در سال ۱۹۹۶ برای انجام کاری های مدلینگ به آمریکا سفر کرده است و اقدام وی با ویزای موقت و توریستی اش که برای سفر به آمریکا اخذ کرده است، مغایرت دارد.