کارت پایان خدمت بایگانی – فراتحلیل نیوز
کارت پایان خدمت جعلی ملی پوش فوتسال چگونه لو رفت؟ ۱۶ مهر ۱۳۹۷

کارت پایان خدمت جعلی ملی پوش فوتسال چگونه لو رفت؟

کارت پایان خدمت جعلی ملی پوش سابق فوتسال در کمیته فوتسال لو رفت و سپس از نیروی انتظامی استعلام گرفته شد.