کارگری بایگانی – فراتحلیل نیوز
دریافتی ۹۰ درصد کارگران کمتر از ۳ میلیون تومان است ۰۷ آبان ۱۳۹۷

دریافتی ۹۰ درصد کارگران کمتر از ۳ میلیون تومان است

در حالی که به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، دستمزد ماهیانه ۹۰ درصد کارگران کمتر از ۳ میلیون تومان است،جبران قدرت خرید نخستین مطالبه نمایندگان آنها از وزیر کار خواهد بود.