کار آفرینی بایگانی – فراتحلیل نیوز
رتبه ۱۴ ایران در کارآفرینی بین ۱۵ کشور منطقه ۲۲ آذر ۱۳۹۵
گزارشی از چالش ها و فرصت های پیش روی نظام کارآفرینی کشور

رتبه ۱۴ ایران در کارآفرینی بین ۱۵ کشور منطقه

مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:از بین بیش از یک میلیون کارگاه که بیمه ی اجباری دارند تنها ۶ دهم درصد پر رشد هستند و حدود ۴۰ درصد مشاغل جدید را ایجاد کرده اند که بطور غیر مستقیم به کاهش بیکاری کمک می کنند.