کاظم افرندنیا بایگانی – فراتحلیل نیوز
۰۹ بهمن ۱۳۹۵

کاظم افرندنیا درگذشت

بازیگر «معمای شاه» که به دلیل سکته‌ مغزی در آی‌سی‌یو بستری شده بود، درگذشت.