کالای مصرفی خارجی بایگانی – فراتحلیل نیوز
مصرف کالای خارجی ارثیه منحوس قاجار و پهلوی اول و دوم است / نباید در بازار اصفهان، صنایع دستی چینی و هندی باشد ۱۴ مهر ۱۳۹۵

مصرف کالای خارجی ارثیه منحوس قاجار و پهلوی اول و دوم است / نباید در بازار اصفهان، صنایع دستی چینی و هندی باشد

جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: مصرف کالای خارجی ارثیه منحوس قاجار و پهلوی اول و دوم است.