کانال مالی اروپا بایگانی – فراتحلیل نیوز
خوشبینانه‌ترین تحلیل درباره اینستکس چه می‌گوید؟ ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

خوشبینانه‌ترین تحلیل درباره اینستکس چه می‌گوید؟

واقعیت این است که اینستکس یک نهاد مالی است و نه نهادی از اجزای کمیسیون اروپا، که همه‌ی اعضای اتحادیه اروپا عضو آن شوند. سه کشور اتحادیه اروپا که از ابتدا نقش محوری در توافق هسته‌ای داشته‌اند سهامدار اصلی و هیات مؤسس آن هستند ولی این نهاد مورد حمایت کل اتحادیه اروپا است.