کانال مالی بایگانی – فراتحلیل نیوز
کانال مالی اتحادیه اروپا با ایران با نام “اینستکس” راه‌اندازی شد ۱۱ بهمن ۱۳۹۷

کانال مالی اتحادیه اروپا با ایران با نام “اینستکس” راه‌اندازی شد

یک شبکه آلمانی از تشکیل رسمی کانال تبادل مالی اتحادیه اروپا با ایران با نام INSTEX خبر داد.