کتاب درسی بایگانی – فراتحلیل نیوز
تکرار مطالب جعلی در کتاب‌های درسی +عکس ۰۴ مهر ۱۳۹۸

تکرار مطالب جعلی در کتاب‌های درسی +عکس

کتاب‌های درسی سال ۹۸ نشان می‌دهد که مطالب جعلی مطابق سال‌های گذشته در این منابع تکرار شده است؛ از انتساب شعری به فردوسی تا تغییر بیتی از ایرج میرزا.