کرباسچی بایگانی – فراتحلیل نیوز
کرباسچی: اصلاح‌طلبان نه کارنامه دارند نه تعریف و برنامه ۰۸ مرداد ۱۳۹۸

کرباسچی: اصلاح‌طلبان نه کارنامه دارند نه تعریف و برنامه

دبیرکل حزب کارگزاران از بلاتکلیفی در میان اصلاح‌طلبان و شورای عالی منتخب به آنها خبر می‌دهد.

 کاری نکنیم مردم بگویند صد رحمت به دیکتاتوری! ۱۰ آذر ۱۳۹۷
کرباسچی:

 کاری نکنیم مردم بگویند صد رحمت به دیکتاتوری!

مبادا آن قدر در بازی دموکراسی افراط کنیم که مردم بگویند صد رحمت به دیکتاتوری!