کری، پایگاه تحلیلی خبری حرف شما بایگانی – فراتحلیل نیوز
ماجرای یک ایرانی را تهدید نکن به روایت جان کری/ تیم آمریکا ژست احترام گرفت و ظریف «بله» را گفت! ۱۹ شهریور ۱۳۹۷
امتیاز نمایشی دادیم و آنها قبول کردند

ماجرای یک ایرانی را تهدید نکن به روایت جان کری/ تیم آمریکا ژست احترام گرفت و ظریف «بله» را گفت!

طبق ادعای کری، در این نقطه سرپرست کارشناسان مسائل تحریمی آمریکا پیشنهادی مطرح کرده که خودش هم فکر نمی‌کرده مورد موافقت ظریف واقع شود. جان کری، اما این پیشنهاد را نزد ظریف برده و به تأیید وی رسانده است.