کشتی فرنگی بایگانی – فراتحلیل نیوز
گزینه‌های جانشینی «بنا» در تیم ملی کشتی فرنگی مشخص شدند ۱۴ شهریور ۱۳۹۵

گزینه‌های جانشینی «بنا» در تیم ملی کشتی فرنگی مشخص شدند

عضو شورای فنی کشتی فرنگی گزینه‌های جانشینی محمد بنا را معرفی کرد.