کشیش جاسوس بایگانی – فراتحلیل نیوز
کشیش آمریکایی در ترکیه آزاد شد ۲۱ مهر ۱۳۹۷

کشیش آمریکایی در ترکیه آزاد شد

دادگاهی در ترکیه با صدور حکمی با رفع حبس خانگی و آزادی کشیش آمریکایی بازداشت شده در این کشور موافقت کرد.