کلرت خوان بایگانی – فراتحلیل نیوز
کشف ۱۲ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با بررسی تراکنش های بانکی ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

کشف ۱۲ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با بررسی تراکنش های بانکی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که ظرفیت اخذ مالیات به مفهوم فشار بر مردم نیست گفت: در سال ۹۷ با بررسی تراکنش های بانکی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان مالیات از کسانی که یک بار در اقتصاد ایران مالیات نداده بودند وصول شد.