کمدی بایگانی — فراتحلیل نیوز
کمدی سخیف همان فیلمفارسی است/ نزدیکی کمدی‌‌سازها به چرخه اکران 01 آذر 1397
پروهشگر سینما مطرح کرد:

کمدی سخیف همان فیلمفارسی است/ نزدیکی کمدی‌‌سازها به چرخه اکران

پروهشگر سینما گفت: متأسفانه سازندگان فیلم‌های شبه‌کمدی با چرخه اکران ارتباط نزدیکی دارند و علت به وجود آمدن این ارتباط نزدیک، سود سرشاری است که اینگونه آثار جذب می‌کنند.

فیلم «ناردون» به دو میلیارد و پانصد و «فروشنده»به رقم سه میلیارد رسید/ «امکان مینا» قربانی جدید اکران 19 شهریور 1395
ژانرهای مختلف در گیشه پروفروش بودند

فیلم «ناردون» به دو میلیارد و پانصد و «فروشنده»به رقم سه میلیارد رسید/ «امکان مینا» قربانی جدید اکران

فیلم های کمدی همچنان با اقبال مواجه شده و مخاطب در کنار آثار اجتماعی فیلم های کمدی را هم دنبال می‌کند.