کمرک بایگانی – فراتحلیل نیوز
صف طولانی متقاضیان ثبت سفارش پشت درب وزارت صمت/ راهکاری جدید وزارتخانه برای تسهیل اعطای مجوز واردات ۰۹ مهر ۱۳۹۷

صف طولانی متقاضیان ثبت سفارش پشت درب وزارت صمت/ راهکاری جدید وزارتخانه برای تسهیل اعطای مجوز واردات

دریافت کد ۸ رقمی ثبت سفارش به صورت حضوری موجب شد تاصف‌های طولانی جلوی درب وزارت صمت به وجود آید.