کمپ بایگانی – فراتحلیل نیوز
جوخه‌داران ترور یا فعالان شبکه‌های مجازی ۰۶ مرداد ۱۳۹۸

جوخه‌داران ترور یا فعالان شبکه‌های مجازی

اخیراً برای اولین بار، ویدیویی از درون مقر منافقین در آلبانی منتشر شد که منافقین به یک امریکایی که در حال سرکشی از آنان است، گل هدیه می‌دهند.