کمیته اقتصادی برجام بایگانی – فراتحلیل نیوز
سوال ۳ نماینده درباره بکارگیری افراد مشکوک به جاسوسی در کمیته اقتصادی برجام ۲۴ بهمن ۱۳۹۵

سوال ۳ نماینده درباره بکارگیری افراد مشکوک به جاسوسی در کمیته اقتصادی برجام

سوال سه نماینده از وزیر اقتصاد و دارایی درباره بکارگیری افراد دو تابعیتی و مشکوک به جاسوسی در کمیته اقتصادی برجام اعلام وصول شد.