کمیته امداد امام خمینی بایگانی – فراتحلیل نیوز
خبر خوش فتاح برای مددجویان کمیته امداد ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
در دیدار فتاح با مدیرعامل بانک مسکن مطرح شد

خبر خوش فتاح برای مددجویان کمیته امداد

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) در دیدار با مدیرعامل بانک مسکن خبر خوشی برای مددجویان بدون خانه این کمیته داشت.