کمیته امداد بایگانی – فراتحلیل نیوز
اشتغال‌زایی کمیته امداد اصفهان در راستای اقتصاد مقاومتی ۲۴ مهر ۱۳۹۵

اشتغال‌زایی کمیته امداد اصفهان در راستای اقتصاد مقاومتی

کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی برنامه‌هایی با هدف اشتغال‌زایی اجرا کرده که این عملکرد با بررسی و رصد توانایی مددجویان زیر پوشش کمیته امداد انجام می‌شود.

احمدی‌نژاد در ماجرای معاون اولی مشایی ضد امر رهبری عمل کرد/ حداقل درآمد ماهانه اقشار تحت پوشش کمیته باید ۴۵۰هزار تومان باشد/ یک ریال از صدقات مردم در عراق و لبنان خرج نشده است ۱۹ مهر ۱۳۹۵

احمدی‌نژاد در ماجرای معاون اولی مشایی ضد امر رهبری عمل کرد/ حداقل درآمد ماهانه اقشار تحت پوشش کمیته باید ۴۵۰هزار تومان باشد/ یک ریال از صدقات مردم در عراق و لبنان خرج نشده است

یکی از اتهامات این است که چرا کمیته پول‌های صدقه را به عراق و لبنان می‌فرستد؛ اما فتاح تأکید می‌کند که حتی یک ریال از کشور خارج نمی‌شود.