کنترل جمعیت بایگانی – فراتحلیل نیوز
زنان بی‌ اطلاع عقیم شدند ۰۱ مهر ۱۳۹۵

زنان بی‌ اطلاع عقیم شدند

کارشناسان معتقدند با وجود اعتقاد به اشتباه بودن تداوم سیاستهای کنترل جمعیت، این برنامه‌ها هنوز در ذهن و اندیشه کارشناسان و مسئولان کشور جریان دارد و اصلاح سیاست ها در گرو تغییر باورها است.