کنسولگری ایران بایگانی – فراتحلیل نیوز
جزئیات گزارش کمیته تحقیق درباره حوادث بصره ۲۵ مهر ۱۳۹۷

جزئیات گزارش کمیته تحقیق درباره حوادث بصره

کمیته تحقیق که با دستور حیدر العبادی نخست‌وزیر عراق تشکیل شده بود، خرابکاری و سستی در جلوگیری از حوادث بصره را اثبات کرد.