کودک رها شده بایگانی – فراتحلیل نیوز
جانی که زیر آسمان رها شد/ از ناکارآمدی پایش‌ها تا پیش‌قدم شدن مردم ۰۳ آبان ۱۳۹۹

جانی که زیر آسمان رها شد/ از ناکارآمدی پایش‌ها تا پیش‌قدم شدن مردم

انتشار خبر نوزاد رهاشده در حاشیه اصفهان باز هم کارتن‌خوابی را سر زبان‌ها انداخت؛ موضوعی که عمدتا انگشت اتهام را به سمت بهزیستی و شهرداری‌ها می‌برد و برخی هم معتقدند بیشتر این افراد حاضر نیستند به زندگی تحت نظارت هنجارهای اجتماعی یا خانواده برگردند و این امر ساماندهی آن‌ها را مشکل می‌کند.