کیانوش عیاری بایگانی – فراتحلیل نیوز
عیاری: امیدوارم با مقررات جدید فجر سینمای ایران نفس تازه کند ۲۳ آذر ۱۳۹۵

عیاری: امیدوارم با مقررات جدید فجر سینمای ایران نفس تازه کند

کیانوش عیاری گفت: امیدوارم با مقررات جدید وضع شده در جشنواره فجر، نگاه نو و هوای تازه به این سینما وارد شود و سینمای ایران نفس تازه کند.