کیک زرد بایگانی – فراتحلیل نیوز
‌محموله ۳۰تنی کیک زرد به تأسیسات هسته‌ای اصفهان منتقل شد‌ ۱۱ بهمن ۱۳۹۷

‌محموله ۳۰تنی کیک زرد به تأسیسات هسته‌ای اصفهان منتقل شد‌

دومین محموله کیک زرد تولیدشده در مجتمع صنعتی شهید رضایی‌نژاد اردکان به تأسیسات اصفهان منتقل شد