گازوئیل بایگانی – فراتحلیل نیوز
حداقل تا یک سال آینده افزایش قیمت گازوئیل مطرح نخواهد بود ۱۵ تیر ۱۳۹۹
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: 

حداقل تا یک سال آینده افزایش قیمت گازوئیل مطرح نخواهد بود

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با رد شایعه افزایش قیمت گازوئیل گفت: چنین طرحی در دستور کار مجلس نیست و حداقل می‌توان گفت تا یک سال آینده هم مطرح نخواهد بود.