گاز بایگانی – فراتحلیل نیوز
خطر بزرگ بیخ گوش صادرات گاز/ایران خارج از گود ترکیه ماند ۳۰ آذر ۱۳۹۷

خطر بزرگ بیخ گوش صادرات گاز/ایران خارج از گود ترکیه ماند

نگاهی به بازارهای صادرات گار منطقه نشان می‌دهد در صورت تداوم سیاست‌های فعلی، بازارهای منطقه از دسترس ایران خارج خواهد شد.