گردو بایگانی – فراتحلیل نیوز
باغات گردوی اصفهان تشنه آب؛ برداشت گردو ۴۰ درصد کاهش یافت ۲۵ مهر ۱۳۹۷

باغات گردوی اصفهان تشنه آب؛ برداشت گردو ۴۰ درصد کاهش یافت

گردو از جمله محصولاتی است چرخش چرخ اقتصاد کشاورزی به آن وابسته است اما امروز شاهد کاهش برداشت این محصول در استان اصفهان هستیم.