گروهک تروریستی بایگانی – فراتحلیل نیوز
نقشه کمیته احزاب کردستانی برای سوء استفاده از سیل زدگان ۱۹ فروردین ۱۳۹۸

نقشه کمیته احزاب کردستانی برای سوء استفاده از سیل زدگان

گروهک های تروریست و تجزیه طلب کردی از هر فرصتی برای عرض اندام و سوء استفاده مالی از مردم نوعدوست کشورمان، سوء استفاده می کنند.