گریه بایگانی – فراتحلیل نیوز
ثواب گریه بر مصائب امام حسین (ع) ۱۴ شهریور ۱۳۹۸

ثواب گریه بر مصائب امام حسین (ع)

امام رضا (ع) در حدیثی به پاداش اشک بر مصائب حضرت سیدالشهداء (ع) اشاره کرد.