گلستان شهدا بایگانی – فراتحلیل نیوز
کتک خوردن مادران شهدا در جریان تدفین عبدالرحمن تاج‌الدین! ۲۹ آبان ۱۳۹۷

کتک خوردن مادران شهدا در جریان تدفین عبدالرحمن تاج‌الدین!

مادران و فرزندان شهدا به شدت به این عمل معترض هستند. چرا که قبل از اینها، می‌خواستیم مادر سه شهید را در گلستان شهدا، در کنار فرزندانش خاکسپاری کنیم، اما اجازه این کار را به ما ندادند و گفتند فقط شهدا را می‌توانیم در گلستان شهدا تدفین کنیم.