گمرک اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
حراج کالای قاچاق توسط تعاونی گمرک اصفهان! ۱۴ مهر ۱۳۹۵
اقتصاد مقاومتی به سبک جدید

حراج کالای قاچاق توسط تعاونی گمرک اصفهان!

برای خرید و فروش کالای قاچاق، پای شبکه های اجتماعی نیز به میان آمده و حدودشش ماه است که گمرک اصفهان، کانالی به نام” شرکت تعاونی مصرف کارکنان گمرک اصفهان” راه اندازی کرده است.